№ 391 / 29.05.2018

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с.Длъгнево, община Димитровград

№ 388 / 30.06.2017

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК, участващи в предаването на изборните книжа и материали на СИК.

№ 387 / 28.06.2017

ОТНОСНО : Определяне на двама упълномощени представители, съгласно т.15 от Решение на ЦИК №3053-МИ/01.02.2016г., които ще получават хартиените бюлетини за частичните избори за кмет на кметство с. Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г.

№ 386 / 28.06.2017

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатска листа на Инициативен комитет в частичните избори за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017г.

№ 385 / 28.06.2017

ОТНОСНО : Публикуване на списък на представители на кандидатска листа на Инициативен комитет в частичните избори за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г.

№ 384 / 20.06.2017

ОТНОСНО : Публикуване на списък на представители от ПП ГЕРБ в частичните избори за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г.

№ 383 / 16.06.2017

ОТНОСНО : Утвърждаване образец на бюлетина за кмет на кметство Ябълково и начина на изписване на имената на партиите и кандидатите в бюлетината за гласуване на частичните избори за кмет на кметство с. Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017г.

№ 382 / 16.06.2017

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници в частичните избори за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017г. от ПП ГЕРБ

№ 381 / 07.06.2017

ОТНОСНО : Определяне чрез жребий на реда за представяне в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ на кандидатите за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г.

№ 380 / 07.06.2017

ОТНОСНО : Определяне на пореден номер за изписване в бюлетината на независим кандидат за участие в частичните избори за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017г., предложен от инициативен комитет.

№ 379 / 05.06.2017

ОТНОСНО : Заличаване на регистрацията на кандидат за кмет за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г., предложена от ПП „ГЕРБ”, поради настъпване на смърт, отмяна на решение на Общинска избирателна комисия-Димитровград №374/01.06.2017 г., анулиране на удостоверение №1224/01.06.2017 г., издадено от Общинска избирателна комисия - Димитровград и регистрация на нов кандидат за кмет на кметство с. Ябълково в частичните избори за кмет на кметство с. Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г., предложена от ПП „ГЕРБ”.

№ 378 / 05.06.2017

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за участие в частичните избори за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017г., предложена от инициативен комитет.

№ 377 / 02.06.2017

ОТНОСНО : Назначаване на секционни избирателни комисии за произвеждане на частични избори за кмет на кметство с. Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г. в община Димитровград.

№ 376 / 01.06.2017

ОТНОСНО : Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №369 от 26.05.2017г. на ОИК- Димитровград.

№ 375 / 01.06.2017

ОТНОСНО : Регистрация на ПП „АБВ/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ” за участие в частичните избори за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г.

№ 374 / 01.06.2017

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за участие в частичните избори за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017г., предложена от ПП ГЕРБ.

№ 373 / 01.06.2017

ОТНОСНО : Регистрация на ПП „ВОЛЯ” за участие в частичните избори за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г.

№ 372 / 31.05.2017

ОТНОСНО : Регистрация на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за участие в частичните избори за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г.

№ 371 / 29.05.2017

ОТНОСНО : Регистрация на ПП „ГЕРБ” за участие в частичните избори за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г.Регистрация на ПП „ГЕРБ” за участие в частичните избори за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г.

№ 370 / 26.05.2017

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане кандидатурата на Костадин Атанасов Атанасов за независим кандидат в частичните избори за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г.

Календар

Решения

  • № 391 / 29.05.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с.Длъгнево, община Димитровград

  • № 388 / 30.06.2017

    относно: Определяне на членове на ОИК, участващи в предаването на изборните книжа и материали на СИК.

  • № 387 / 28.06.2017

    относно: Определяне на двама упълномощени представители, съгласно т.15 от Решение на ЦИК №3053-МИ/01.02.2016г., които ще получават хартиените бюлетини за частичните избори за кмет на кметство с. Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г.

всички решения