29.06.2017

Съобщение

Общинска избирателна комисия Димитровград уведомява, че с решение №382/16.06.2017 г. и решение №386/28.06.2017 г.   са регистрирани застъпници на кандидатски листи за частичните избори за кмет на кметство с. Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017г., както следва:

Ганка Грозева Юрукова – ПП ГЕРБ

Тонка Крумова Калинова – ПП ГЕРБ

Мирослав Николов Атанасов – Инициативен комитет

Митко Юлиянов Христов – Инициативен комитет

16.06.2017

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Димитровград уведомява, че регистрираните лица за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г. са:

Име, презиме и фамилия         № в бюлетината        Партия

Вангел Георгиев Попов                      3                     ПП ГЕРБ

Костадин Атанасов Атанасов             6                     Инициативен комитет

06.06.2017

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Димитровград уведомява заинтересованите лица, че жребият за определяне на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в частичните избори за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017г. ще се проведе в Общинска администрация-Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” 15, заседателна зала на 2-ри етаж,  на 07.06.2017г. /сряда/ от 17.00 часа.

Тегленето на жребия ще се извърши публично и на него могат да присъстват регистрираните кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване.

05.06.2017

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Димитровград  уведомява, че приема документи за регистрация на кандидатски листи, предложени от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в частичните местни избори за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград  всеки ден до 17.00 часа, като крайният срок е 06.06.2017г. 

29.05.2017

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Димитровград  уведомява, че приема документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в частичните местни избори за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград  всеки ден до 17.00 часа, като крайният срок е 01.06.2017г. 

23.05.2017

Съобщение

Във връзка с произвеждането на частични избори за кмет на кметство с.Ябълково, община Димитровград на 02.07.2017г., ОИК-Димитровград  уведомява заинтересованите лица, че работното време на ОИК-Димитровград е всеки ден от 9.00 ч. до 17.00 часа в стая № 12, етаж 1 на Общинска администрация Димитровград.

Телефони за връзка: 0391/ 68 319; 0886 33 99 43

Факс: 0391/68 204

10.11.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ДИМИТРОВГРАД УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ, ЧЕ ОТ 10.11.2015 Г. СЕДАЛИЩЕТО НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ДИМИТРОВГРАД Е БУЛ. Г.С.РАКОВСКИ №15, ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДИМИТРОВГРАД, ЕТАЖ І, СТАЯ 12.

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА – 0391 68 236

20.10.2015

Съобщение

По указания на ЦИК, публикуваме сканирано копие от одобрените предпечатни образци на бюлетини за гласуване в отделните видове избори, както следва:

 

общински съветници

ДИМИТРОВГРАД

кмет на община

ДИМИТРОВГРАД

кмет на кметство

БОДРОВО

кмет на кметство

БРОД

кмет на кметство

БРЯСТ

кмет на кметство

ВОДЕН

кмет на кметство

ВЪРБИЦА

кмет на кметство

ГОЛЯМО АСЕНОВО

кмет на кметство

ГОРСКИ ИЗВОР

кмет на кметство

ДЛЪГНЕВО

кмет на кметство

ДОБРИЧ

кмет на кметство

ДОЛНО БЕЛЕВО

кмет на кметство

ЗДРАВЕЦ

кмет на кметство

ЗЛАТО ПОЛЕ

кмет на кметство

КАСНАКОВО

кмет на кметство

КРЕПОСТ

кмет на кметство

КРУМ

кмет на кметство

МАЛКО АСЕНОВО

кмет на кметство

МЕРИЧЛЕРИ

кмет на кметство

РАДИЕВО

кмет на кметство

СКОБЕЛЕВО

кмет на кметство

СТАЛЕВО

кмет на кметство

СТРАНСКО

кмет на кметство

ЧЕРНОГОРОВО

кмет на кметство

ЯБЪЛКОВО

За достъп до изображенията, изберете имената на съответното място или избор.

 

ОИК -Димитровград

19.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Димитровград с Решение №223/12.10.2015г. определи следните секции на територията на община Димитровград за избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението:

 • 260900004 избирателна секция на територията на гр.Димитровград с адрес:

гр.Димитровград, ул.”Бузлуджа” №1;

 • 260900006 избирателна секция на територията на гр.Димитровград с адрес:

гр.Димитровград, бул.”Христо Ботев” № 45;

 • 260900044 избирателна секция на територията на гр.Димитровград с адрес:

гр.Димитровград, ул.”Д.Димов” № 1;

      -    260900048 избирателна секция на територията на гр.Димитровград с адрес:

гр.Димитровград, ул.”Д.Димов” № 1;

 • 260900076 избирателна секция гр.Меричлери.

За осигуряване условия за гласуване на избирателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението са предвидени специализирани МПС за предвижване до СИК, с телефон за връзка: 0391/ 68 304.

16.10.2015

Съобщение

ГРАФИК НА ДЕЖУРСТВАТА НА

ОИК-ДИМИТРОВГРАД

 

Дежурни членове на ОИК за 17.10.2015г. /събота/:

 

Бойчо Бойчев – 0888 325 329

Велина Вълева – 0888 990 802

 

Дежурни членове на ОИК за 18.10.2015г. /неделя/:

 

Антония Славова 0887 741 058

Антония Делчева – 0894 707 638

 

14.10.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска избирателна комисия – Димитровград уведомява заинтересованите лица, че обучението на Секционните избирателни комисии, назначени за произвеждането на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015г., ще се проведе на 19.10.2015г. /понеделник/ в салона на ОДТ „Апостол Карамитев” – Димитровград, както следва:

от 10.30 часа – от СИК № 60 до СИК № 91 (за населените места в общината);

от 13.00 часа – от СИК № 1 до СИК № 59 (за град Димитровград);

09.10.2015

Съобщение

ГРАФИК НА ДЕЖУРСТВАТА НА

ОИК-ДИМИТРОВГРАД

 

 

 

Дежурни членове на ОИК за 10.10.2015г. /събота/:

 

Михаил Георгиев – 0887 808 262

Филиз Ахмед - 0878 567 501

 

 

 

Дежурни членове на ОИК за 11.10.2015г. /неделя/:

 

Бойчо Бойчев – 0888 325 329

Димитър Гавазов – 0888 502 678

 

02.10.2015

Съобщение

ГРАФИК НА ДЕЖУРСТВАТА НА

ОИК-ДИМИТРОВГРАД

 

 

Дежурни членове на ОИК за 03.10.2015г. /събота/:

 

Михаил Георгиев – 0887 808 262

Филиз Ахмед - 0878 567 501

 

Дежурни членове на ОИК за 04.10.2015г. /неделя/:

 

Бойчо Бойчев – 0888 325 329

Антония Делчева – 0894 707 638

25.09.2015

Съобщение

ГРАФИК НА ДЕЖУРСТВАТА НА ОИК-ДИМИТРОВГРАД

 

Дежурни членове на ОИК за 26.09.2015г. /събота/:

Димитър Гавазов -  0888 502 678

Филиз Ахмед - 0878 567 501

 

Дежурни членове на ОИК за 27.09.2015г. /неделя/:

Десислава Костова  - 0887 433 024

Антония Славова -  0887 741 058

 

20.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Димитровград уведомява заинтересованите лица, че жребият за определяне на  реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 25 октомври 2015г. ще се проведе в Общинска администрация- Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” 15, зала „Гросето”,  на 23.09.2015г. /сряда/ от 18.00 часа.

Тегленето на жребия ще се извърши публично и на него могат да присъстват регистрираните кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване.

20.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Димитровград уведомява заинтересованите лица, че жребият за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. ще се проведе в Общинска администрация- Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” 15, зала „Гросето”,  на 23.09.2015г. /сряда/ от 17.30 часа.

Тегленето на жребия ще се извърши публично и на него могат да присъстват регистрираните кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване.

 

 

20.09.2015

Съобщениe

Общинска избирателна комисия – Димитровград уведомява заинтересованите лица, че крайният срок за приемане на документи за регистрация от политическите партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за регистриране на кандидатски листи за общински съветници и кметове в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. е до  17.00 часа на 22.09.2015г. /вторник/

Документи се подават в работните помещения на ОИК-Димитровград - малките заседателни зали на Общински съвет Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15 – запад откъм входа за зала „Гросето”.

12.09.2015

Съобщениe

ОИК – Димитровград уведомява, че приемането на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.  в ОИК – Димитровград е до 17.00 часа на 14.09.2015г. Документи се подават в работните помещения на ОИК-Димитровград - малките заседателни зали на Общински съвет Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15 – запад, откъм входа за зала „Гросето”.

09.09.2015

Заседание на ОИК-Димитровград

Заседанието на Общинска избирателна комисия - гр. Димитровград е насрочено за 09.09.2015г. от 17.00 часа.

08.09.2015

Заседание на ОИК-Димитровград

Заседанието на Общинска избирателна комисия - гр. Димитровград е насрочено за 08.09.2015г. от 17.00 часа.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 391 / 29.05.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с.Длъгнево, община Димитровград

 • № 388 / 30.06.2017

  относно: Определяне на членове на ОИК, участващи в предаването на изборните книжа и материали на СИК.

 • № 387 / 28.06.2017

  относно: Определяне на двама упълномощени представители, съгласно т.15 от Решение на ЦИК №3053-МИ/01.02.2016г., които ще получават хартиените бюлетини за частичните избори за кмет на кметство с. Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г.

всички решения