18.03.2024

Съобщение

На 18.03.2024 г. в заседателната зала на втори етаж в Общинска администрация-Димитровград в 17:00 ч. ще се проведе заседание на ОИК-Димитровград

23.11.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия-Димитровград уведомява, че контактите на ОИК-Димитровград са следните:

гр. Димитровград 6400, бул. "Г.С.Раковски" №15-Общинска администрация Димитровград;

тел.: 0391/68 204;

факс: 0391/68 204;

e-mail: [email protected]

03.11.2023

Съобщение

На основание т.7 от Решение на ЦИК № 1979-МИ от 18.08.2023 г., във връзка с писмо от ЦИК с изх.№ МИ-15-1191 от 31.10.2023 г., Общинска избирателна комисия - Димитровград публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване във втори тур на изборите за кметове на 5 ноември 2023 г., както следва:

Образец на бюлетина за кмет на кметство Бряст

Образец на бюлетина за кмет на кметство Добрич

Образец на бюлетина за кмет на кметство Златополе

Образец на бюлетина за кмет на кметство Крепост

Образец на бюлетина за кмет на кметство Меричлери

Образец на бюлетина за кмет на кметство Черногорово

28.10.2023

ВАЖНО

По указания на Централна избирателна комисия и в изпълнение на решение №2819-МИ от 28.10.2023 г. на ЦИК и обстоятелствата, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи - Приложение №101-МИ-хм и Приложение №103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта "ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ" - точки от 11 до 15 за Приложение №101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение №103-МИ-хм;

- контрола №2 и в двете приложения да се чете "Числото по т.3 трябва да е равно на числото по т.5";

- контроли №7, 8 и 9 за Приложение №101-МИ-хм, съответно контроли №6 и 7 за Приложение №103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на ЦИК по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния денпри гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение №2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиените бюлетини.

18.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Димитровград уведомява заинтересованите лица, че съгласно постъпило писмо от Общинска администрация Димитровград, с което уведомяват, че не са постъпили необходимия брой заявления в срока и условията, указани в чл. 90, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение №2599-МИ от 05 октомври 2023 г. на ЦИК от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, поради което на територията на община Димитровград не се образува секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. 

 

18.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Димитровград уведомява заинтересованите лица, че с Решение № 154 от 12.10.2023г. е определила следните секции на територията на община Димитровград за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.:

 • 260900006 - избирателна секция на територията на гр.Димитровград с адрес: гр. Димитровград, бул. „Христо Ботев” № 45 /aсансьор/;
 • 260900048 - избирателна секция на територията на гр.Димитровград с адрес: гр. Димитровград, ул. „Д.Димов” № 2 /рампа/;
 • 260900076 - избирателна секция гр.Меричлери

За осигуряване условия за гласуване на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да бъдат предвидени специализирани МПС за предвижване до СИК, с телефон за връзка: 0391/68 304. На посочения телефон през целия изборен ден да има дежурен представител на общинска администрация, който да приема заявки за превоз.

17.10.2023

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Общинска избирателна комисия – Димитровград уведомява, че на основание чл. 87, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс ще се проведе обучение на членовете на всички секционни избирателни комисии от № 260900001 до № 260900091, назначени за произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г., което ще се състои на 25.10.2023г. /сряда/ от 17:30 часа в спортна зала „Младост”, гр. Димитровград.

Присъстващите членове на секционните избирателни комисии ще получат разяснения относно работата на комисиите от представители на ОИК – Димитровград, РУ – Димитровград, РСПБЗН – Димитровград и общинска администрация.

На обучението ще присъства и представител на „Информационно обслужване“ АД, като ще бъдат дадени разяснения относно системите за видеонаблюдение.

Присъстващите на обучението членове на СИК ще трябва да представят документ за самоличност.

16.10.2023

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Общинска избирателна комисия - Димитровград уведомява членовете на секционните избирателни комисии, че обученията за работа с машина за гласуване ще се проведат в дистанционна форма от „СИЕЛА НОРМА” АД чрез платформата Microsoft Teams на следните дати:

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 936 722 510 

Passcode: PKYJFA 

21 октомври 2023 г. (събота)

от 11:00 до 11:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 346 144 268 620 

Passcode: GLYhG7

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 390 211 947 905 

Passcode: PLbw9d 

Платформата Microsoft Teams може да изтеглите на следния линк: https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-teams/download-app

Инструкция за работа с Microsoft Teams може да изтеглите от ТУК.

 

11.10.2023

Съобщение

На основание т.7 от Решение на ЦИК № 1979-МИ от 18.08.2023 г., във връзка с писмо от ЦИК с изх.№ МИ-15-711 от 10.10.2023 г., Общинска избирателна комисия - Димитровград публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както следва:

Образец на бюлетина за общински съветници

Образец на бюлетина за кмет на община

Образец на бюлетина за кмет на кметство Бодрово

Образец на бюлетина за кмет на кметство Брод

Образец на бюлетина за кмет на кметство Бряст

Образец на бюлетина за кмет на кметство Воден

Образец на бюлетина за кмет на кметство Голямо Асеново

Образец на бюлетина за кмет на кметство Горски извор

Образец на бюлетина за кмет на кметство Длъгнево

Образец на бюлетина за кмет на кметство Добрич

Образец на бюлетина за кмет на кметство Долно Белево

Образец на бюлетина за кмет на кметство Здравец

Образец на бюлетина за кмет на кметство Златополе

Образец на бюлетина за кмет на кметство Каснаково

Образец на бюлетина за кмет на кметство Крепост

Образец на бюлетина за кмет на кметство Крум

Образец на бюлетина за кмет на кметство Меричлери

Образец на бюлетина за кмет на кметство Радиево

Образец на бюлетина за кмет на кметство Скобелево

Образец на бюлетина за кмет на кметство Сталево

Образец на бюлетина за кмет на кметство Странско

Образец на бюлетина за кмет на кметство Върбица

Образец на бюлетина за кмет на кметство Черногорово

Образец на бюлетина за кмет на кметство Ябълково

 

05.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Димитровград уведомява политическите партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, участващи в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., че застъпниците се регистрират  в ОИК-Димитровград по реда на Решение №2594-МИ от 04.10.2023 г. на ЦИК чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение №72-МИ от изборните книжа), подадено до 17:00 ч. на 28 октомври 2023 г. Към заявлението задължително се прилага списък на лицата-на хартиен носител и на технически носител, както и декларация от лицата (Приложение №74-МИ от изборните книжа). Заместващите застъпници се регистрират чрез предложение по образец (Приложение №73-МИ от изборните книжа), подадено до 17:00 ч. на 28 октомври 2023 г. 

В изборния ден застъпниците са длъжни да носят отличителния знак, утвърден с Решение №2173-МИ от 1 септември 2023 г на ЦИК.

ВАЖНО! Застъпникът не може да бъде кандидат, наблюдател, представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, член на инициативен комитет, анкетьор, лице за поддръжка на техническо устройство за машинно гласуване или да участва в изборите в друго подобно качество. Застъпникът не може да бъде придружител.

03.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Димитровград уведомява заинтересованите лица от парламентарно представените партии и коалиции, че за промени в съставите на СИК на територията на община Димитровград се подава предложение от партиите/коалициите до ОИК-Димитровград, подписано от упълномощения представител на партията/коалицията, което може да изтеглите от тук: Предложение за замяна на член на СИК. Към предложението за промяна задължително се попълва следната таблица: Смяна на член в СИК.

26.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Димитровград уведомява заинтересованите лица, че жребият за определяне на  реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 29 октомври 2023 г. ще се проведе в Общинска администрация- Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” 15, зала „Гросето”,  на 27.09.2023г. /сряда/ от 17.30 часа.

Тегленето на жребия ще се извърши публично и на него могат да присъстват регистрираните кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване.

19.09.2023

Съобщение

 

Общинска избирателна комисия - Димитровград започва да приема документи за регистрация от политическите партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за регистриране на кметове и кандидатски листи за общински съветници за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г. Регистрацията се извършва по реда на Решение №2122-МИ от 29 август 2023 г.  на ЦИК.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. в малките заседателни зали на бул. „Г.С.Раковски” № 15 – сградата на Общинска администрация Димитровград, западен вход откъм зала „Гросето”.

Крайният срок за подаване на документи е до 17:00 часа на 26 септември 2023 г.

14.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия-Димитровград уведомява, че съгласно решение №9 от 12 септември 2023 г. на ОИК-Димитровград на 29 октомври 2023 г. ще се проведат избори за кмет на община, за общински съветници и за кметове на кметства в следните населени места: гр. Меричлери, с.Злато поле, с. Добрич, с. Каснаково, с. Горски извор, с. Крум, с. Ябълково, с. Сталево, с. Скобелево, с. Върбица, с. Бодрово,  с. Длъгнево, с. Крепост, с. Черногорово, с. Воден, с. Бряст, с. Здравец, с. Странско, с. Радиево, с. Голямо Асеново, с. Брод и с. Долно Белево.

09.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Димитровград започна дейността си по произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на територията на община Димитровград, които ще се проведат на 29.10.2023 г.

Адресът на комисията е: гр. Димитровград, бул. „Г. С. Раковски” № 15 – сградата на Общинска администрация Димитровград, западен вход откъм зала „Гросето”.

Телефони за контакти: 0391/68204; 0888/901425

e-mail: [email protected]; [email protected]

Работното време на комисията е всеки ден от 09:00 до 17:00 часа.

Решенията на ОИК се обявяват във фоайето на сградата, в която се помещава комисията и се публикуват на интернет страницата https://oik2609.cik.bg/mi2023

 

09.09.2023

Съобщение

На 9 септември 2023 г. Общинска избирателна комисия - Димитровград започва да приема документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г. Регистрацията се извършва по реда на Решение №2218-МИ от 5 септември 2023 г. и Решение №2121-МИ от 29 август 2023 г. на ЦИК.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. в малките заседателни зали на бул. „Г.С.Раковски” № 15 – сградата на Общинска администрация Димитровград, западен вход откъм зала „Гросето”.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ОИК на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети е до 17:00 часа на 18 септември 2023 г.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 271 / 18.03.2024

  относно: Обявяване на избран общински съветник и констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник от Общински съвет Димитровград

 • № 270 / 04.12.2023

  относно: Искане до Административен съд-Хасково за изменение на Решение № 888/20.11.2023г. по адм. д. № 1204/2023г. по описа на ХАС в частта за разноските по делото

 • № 269 / 09.11.2023

  относно: Определяне на упълномощени членове на ОИК-Димитровград, които да присъстват при отпечатването на чувалите от Местни избори 2023 г. пред Административен съд-Хасково

всички решения