Общинска избирателна комисия Димитровград


РЕШЕНИЕ
№ 388
Димитровград, 30.06.2017

ОТНОСНО: Определяне на членове на ОИК, участващи в предаването на изборните книжа и материали на СИК.

По точка първа от дневния ред следва ОИК-Димитровград да определи членове от своя състав, които да участват в предаването на изборните книжа и материали на СИК.

След проведеното обсъждане и гласуване ОИК-Димитровград прие следното

Р  Е  Ш  Е Н И Е   № 388

На основание чл.87, ал.1, т.20 от ИК, ОИК-Димитровград определя  членовете на ОИК-Димитровград, в състав:

 1. Десислава Николаева Костова
 2. Антония Маринова Славова

 

които да участват в предаването на изборните книжа и материали на СИК.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от момента на обявяването му.

Председател:/п/...........................................
Димитър Гавазов

Секретар:/п/.............................................
Филиз Ахмед

Дата/Час на обявяване на Решението: 30.06.2017г. 17.10 ч. 

Председател: Димитър Вълчев Гавазов

Секретар: Филиз Хюсеин Ахмед

* Публикувано на 30.06.2017 в 17:08 часа

Календар

Решения

 • № 391 / 29.05.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с.Длъгнево, община Димитровград

 • № 388 / 30.06.2017

  относно: Определяне на членове на ОИК, участващи в предаването на изборните книжа и материали на СИК.

 • № 387 / 28.06.2017

  относно: Определяне на двама упълномощени представители, съгласно т.15 от Решение на ЦИК №3053-МИ/01.02.2016г., които ще получават хартиените бюлетини за частичните избори за кмет на кметство с. Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г.

всички решения