Общинска избирателна комисия Димитровград


РЕШЕНИЕ
№ 391
Димитровград, 29.05.2018

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с.Длъгнево, община Димитровград

         Производството е по чл.42 от ЗМСМА.

         В Общинската избирателна комисия - Димитровград е постъпило уведомление от кмета на община Димитровград с вх.№ 371/28.05.2018 г. за обстоятелството, че кмета на кметство с.Длъгнево, община Димитровград Тодор Атанасов Тодоров е починал на 23.05.2018 г. Уведомлението е придружено с препис-извлечение, заверено от общинската администрация, от Акт за смърт № 535/23.05.2018 г., съставен в община Хасково.

         След преценка на уведомлението и постъпилите документи ОИК-Димитровград счита, че е налице основанието по чл.42 ал.1 т.13 от ЗМСМА за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с.Длъгнево - Тодор Тодоров, поради неговата смърт.

         С оглед на горното и на основание чл.42 ал.4 от ЗМСМА, ОИК-Димитровград

 

Р  Е  Ш  И:

    

         Обявява предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство село Длъгнево, община Димитровград Тодор Атанасов Тодоров ЕГН **********, б.ж. на с.Длъгнево, община Димитровград, издигнат от ПП „ГЕРБ” и анулира издаденото му удостоверение № 1162/04.11.2015 г.

         Решението не подлежи на оспорване.

         Препис от решението да се изпрати на Централната избирателна комисия и председателя на Общински съвет – Димитровград.

Председател: Димитър Вълчев Гавазов

Секретар: Филиз Хюсеин Ахмед

* Публикувано на 29.05.2018 в 17:04 часа

Календар

Решения

  • № 391 / 29.05.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с.Длъгнево, община Димитровград

  • № 388 / 30.06.2017

    относно: Определяне на членове на ОИК, участващи в предаването на изборните книжа и материали на СИК.

  • № 387 / 28.06.2017

    относно: Определяне на двама упълномощени представители, съгласно т.15 от Решение на ЦИК №3053-МИ/01.02.2016г., които ще получават хартиените бюлетини за частичните избори за кмет на кметство с. Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г.

всички решения