Общинска избирателна комисия Димитровград


РЕШЕНИЕ
№ 387
Димитровград, 28.06.2017

ОТНОСНО: Определяне на двама упълномощени представители, съгласно т.15 от Решение на ЦИК №3053-МИ/01.02.2016г., които ще получават хартиените бюлетини за частичните избори за кмет на кметство с. Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г.

Във връзка с Решение на ЦИК №3053-МИ/01.02.2016г., ОИК-Димитровград следва да определи двама упълномощени представители, които ще получават отпечатаните хартиени бюлетини за частичните избори за кмет на кметство с. Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г. и ще се подписват на съответните приемо-предавателни протоколи. Предвид горното и на основание 87, ал.1, т.9 и т.20 от ИК и във връзка с т.15 от Решение №3053-МИ/01.02.2016г. на ЦИК,  Общинска избирателна комисия - Димитровград 

Р  Е  Ш  И

Упълномощава Димитър Вълчев Гавазов – председател на ОИК и Филиз Хюсеин Ахмед – секретар на ОИК, които да получат отпечатаните хартиени бюлетини за частичните избори за кмет на кметство с. Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г. от „Печатница на БНБ” АД и да подпишат съответните приемо-предавателни протоколи.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от момента на обявяването му.

Председател:/п/...........................................
Димитър Гавазов

Секретар:/п/.............................................
Филиз Ахмед

Дата/Час на обявяване на Решението: 28.06.2017г. 17.15 ч. 

Председател: Димитър Вълчев Гавазов

Секретар: Филиз Хюсеин Ахмед

* Публикувано на 28.06.2017 в 17:23 часа

Календар

Решения

  • № 391 / 29.05.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с.Длъгнево, община Димитровград

  • № 388 / 30.06.2017

    относно: Определяне на членове на ОИК, участващи в предаването на изборните книжа и материали на СИК.

  • № 387 / 28.06.2017

    относно: Определяне на двама упълномощени представители, съгласно т.15 от Решение на ЦИК №3053-МИ/01.02.2016г., които ще получават хартиените бюлетини за частичните избори за кмет на кметство с. Ябълково, община Димитровград на 02 юли 2017 г.

всички решения