Заседания

Заседание от дата 04.12.2023 от 17:00 часа.

Заседание от дата 09.11.2023 от 17:00 часа.

Заседание от дата 08.11.2023 от 17:00 часа.

Заседание от дата 06.11.2023 от 01:00 часа.

Заседание от дата 03.11.2023 от 17:00 часа.

Заседание от дата 02.11.2023 от 17:00 часа.

Заседание от дата 31.10.2023 от 17:00 часа.

Заседание от дата 30.10.2023 от 11:00 часа.

Заседание от дата 29.10.2023 от 20:00 часа.

Заседание от дата 28.10.2023 от 17:00 часа.

Заседание от дата 27.10.2023 от 17:00 часа.

Заседание от дата 26.10.2023 от 17:00 часа.

Заседание от дата 25.10.2023 от 17:00 часа.

Заседание от дата 24.10.2023 от 17:00 часа.

Заседание от дата 23.10.2023 от 17:00 часа.

Заседание от дата 21.10.2023 от 17:00 часа.

Заседание от дата 18.10.2023 от 17:00 часа.

Заседание от дата 16.10.2023 от 17:00 часа.

Заседание от дата 12.10.2023 от 17:00 часа.

Заседание от дата 10.10.2023 от 17:00 часа.

Календар

Решения

  • № 270 / 04.12.2023

    относно: Искане до Административен съд-Хасково за изменение на Решение № 888/20.11.2023г. по адм. д. № 1204/2023г. по описа на ХАС в частта за разноските по делото

  • № 269 / 09.11.2023

    относно: Определяне на упълномощени членове на ОИК-Димитровград, които да присъстват при отпечатването на чувалите от Местни избори 2023 г. пред Административен съд-Хасково

  • № 268 / 09.11.2023

    относно: Определяне на упълномощени членове на ОИК-Димитровград, които да присъстват при отваряне на запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа от Местни избори 2023 г.

всички решения