Общинска избирателна комисия Димитровград


РЕШЕНИЕ
№ 268
Димитровград, 09.11.2023

ОТНОСНО: Определяне на упълномощени членове на ОИК-Димитровград, които да присъстват при отваряне на запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа от Местни избори 2023 г.

В изпълнение на определение от съдебно заседание на 09.11.2023 г. по Административно дело № 1204/2023 г.  по описа на Административен съд-Хасково Общинска избирателна комисия – Димитровград

Р  Е  Ш И

Определя:

 1. Димитър Вълчев Гавазов-председател на ОИК-Димитровград;
 2. Десислава Николаева Костова-заместник-председател на ОИК-Димитровград;
 3. Михаил Стойков Георгиев-заместник-председател на ОИК-Димитровград

заедно или поотделно за лица, които да присъстват при отваряне на запечатаното помещение, в което се съхраняват предадените на Общинска администрация изборни материали от Местни избори 2023 г., както и за изваждането на чувалите, в които се съхраняват изборните книжа и материали, по-конкретно бюлетини за следните секционни избирателни комисии: № 260900023, 260900054, 260900072, 260900085 и 260900086 като разпечатването и изваждането на чувалите задължително се извърши в присъствието на лицата от приемателната комисия по чл. 445, ал.7 и ал. 8 от ИК, определени със Заповед на Кмета на община Димитровград № РД-06-1692 от 25.10.2023 г.

Определените от ОИК-Димитровград членове, а именно: Димитър Гавазов, Десислава Костова и Михаил Георгиев заедно или поотделно да присъстват при предаването на чувалите от гореописаните секции на Административен съд-Хасково, като предаването следва да се извърши с нарочен приемо-предавателен протокол в срок до 12:00 ч. на 10.11.2023 г.

Председател: Димитър Вълчев Гавазов

Секретар: Другадън Мустафа Апти

* Публикувано на 09.11.2023 в 17:05 часа

Календар

Решения

 • № 270 / 04.12.2023

  относно: Искане до Административен съд-Хасково за изменение на Решение № 888/20.11.2023г. по адм. д. № 1204/2023г. по описа на ХАС в частта за разноските по делото

 • № 269 / 09.11.2023

  относно: Определяне на упълномощени членове на ОИК-Димитровград, които да присъстват при отпечатването на чувалите от Местни избори 2023 г. пред Административен съд-Хасково

 • № 268 / 09.11.2023

  относно: Определяне на упълномощени членове на ОИК-Димитровград, които да присъстват при отваряне на запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа от Местни избори 2023 г.

всички решения