Общинска избирателна комисия Димитровград


РЕШЕНИЕ
№ 267
Димитровград, 08.11.2023

ОТНОСНО: Определяне на упълномощени членове на ОИК-Димитровград за осъществяване на процесуално представителство по адм.дело № 1204/2023 г. по описа на Административен съд, гр.Хасково

Председателят на Общинска избирателна комисия Димитровград докладва необходимостта от определяне на упълномощени членове от ОИК-Димитровград, които да представляват Общинската избирателна комисия пред Административен съд, гр.Хасково и да осъществяват процесуално представителство по образуваното  съдебно производство, а именно: по адм.дело № 1204/2023 г. и по описа на Административен съд, гр.Хасково, образувано по жалба от КП БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ срещу Решение № 212/30.10.2023 г. на ОИК-Димитровград за избор на общински съветници

След проведеното обсъждане ОИК-Димитровград

Р  Е  Ш И

УПЪЛНОМОЩАВА следните членове от ОИК-Димитровград за осъществяване на  процесуално представителство по адм.дело № 1204/2023 г. по описа на Административен съд, гр.Хасково, заедно или поотделно, както следва:

 1. Десислава Николаева Костова – заместник-председател на ОИК-Димитровград;
 2. Добри Григоров Рангелов – заместник-председател на ОИК-Димитровград;
 1. Антония Делчева Делчева – заместник-председател на ОИК-Димитровград;
 2. Надежда Борисова Колева – Стойчева – член на ОИК-Димитровград;
 3. Тодор Динков Иванов – член на ОИК-Димитровград

Горепосочените упълномощени членове на ОИК-Димитровград имат права да представляват Общинската избирателна комисия по адм.дело № 1204/2023 г. по описа на Административен съд, гр.Хасково, заедно или поотделно, до окончателното приключване на образуваните административни производства, включително и пред касационна инстанция.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от момента на обявяването му.

Председател: Димитър Вълчев Гавазов

Секретар: Другадън Мустафа Апти

* Публикувано на 08.11.2023 в 17:08 часа

Календар

Решения

 • № 270 / 04.12.2023

  относно: Искане до Административен съд-Хасково за изменение на Решение № 888/20.11.2023г. по адм. д. № 1204/2023г. по описа на ХАС в частта за разноските по делото

 • № 269 / 09.11.2023

  относно: Определяне на упълномощени членове на ОИК-Димитровград, които да присъстват при отпечатването на чувалите от Местни избори 2023 г. пред Административен съд-Хасково

 • № 268 / 09.11.2023

  относно: Определяне на упълномощени членове на ОИК-Димитровград, които да присъстват при отваряне на запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа от Местни избори 2023 г.

всички решения