Общинска избирателна комисия Димитровград


РЕШЕНИЕ
№ 99
Димитровград, 24.09.2019

ОТНОСНО: Определяне на място, дата и час за провеждане на жребий за определяне на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 27 октомври 2019 г.

На основание: чл.196, ал.3 от ИК и т.12 от Решение 1097-МИ от 13.09.2019 г. на ЦИК, след станалите разисквания и проведеното гласуване, Общинската избирателна комисия – гр.Димитровград

Р  Е  Ш  И 

Определя място, дата и час за провеждане на жребий  за определяне на  реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 27 октомври 2019г. – Общинска администрация- Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” 15, зала „Гросето”,  на 25.09.2019г.  от 17.30 часа.

Решението да се обяви на публично място и на интернет страницата на ОИК-Димитровград.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Димитър Вълчев Гавазов

Секретар: Михаил Стойков Георгиев

* Публикувано на 24.09.2019 в 18:02 часа

Календар

Решения

  • № 255 / 23.09.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради смърт и обявяване за избран на следващия от съответната листа.

  • № 254 / 20.04.2021

    относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

  • № 253 / 04.12.2019

    относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

всички решения