Общинска избирателна комисия Димитровград


РЕШЕНИЕ
№ 98
Димитровград, 23.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от ПП „Българска демократична общност” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

Постъпило е предложение с Вх.№103/23.09.2019г. от ПП „Българска демократична общност” за регистрация на  кандидатска листа за общински съветници в община Димитровград в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. Предложението е подадено от Велин Стефанов Кръстев – упълномощен представител на партията.

Към предложението са представени: заявление-декларация за съгласие на кандидата по чл.414, ал.1, т.1 във връзка с чл. 156, чл.157, чл.412, ал.1 изр.първо и чл.2 и 2 ДР от Изборния кодекс, подписана от  кандидата; пълномощно на упълномощения представител на партията по чл.414, ал.1, т.8. ОИК-Димитровград е извършила проверка на личните данни по представения документ за самоличност на предложения кандидат, както и служебна справка в ГРАО за настоящ адрес на кандидата в съответното населено място и дата на регистрацията по настоящ адрес.

Предложението и приложените към него документи са редовни, тъй като отговарят на изискванията на чл.414, ал.1, т.1 и т.3  и чл.397, ал.1 от Изборния кодекс, както и на Решение №943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК.

На основание: чл.87, ал.1, т.14,  във връзка с чл.417, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК, след станалите разисквания и проведеното гласуване, Общинската избирателна комисия – гр.Димитровград

Р Е Ш И: 

Регистрира кандидатска листа за общински съветници, предложена от ПП „Българска демократична общност”   за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.в състав, както следва:

 1. Велин Стефанов Кръстев
 2. Боряна Танева Петрова
 3. Михаил Иванов Михайлов
 4. Недко Иванов Перчемлиев
 5. Николай Петков Петков
 6. Никола Златков Запрянов
 7. Костадин Марков Генчев

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Димитър Вълчев Гавазов

Секретар: Михаил Стойков Георгиев

* Публикувано на 23.09.2019 в 18:12 часа

Календар

Решения

 • № 255 / 23.09.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради смърт и обявяване за избран на следващия от съответната листа.

 • № 254 / 20.04.2021

  относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

 • № 253 / 04.12.2019

  относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

всички решения