Общинска избирателна комисия Димитровград


РЕШЕНИЕ
№ 236
Димитровград, 01.11.2019

ОТНОСНО: Допълване на Решение № 213/28.10.2019 г. на ОИК-Димитровград

Днес, 01.11.2019 г., във връзка с Писмо с вх.№245 от 01.11.2019 г. на ЦИК и на основание чл. 62 ал.1 от АПК, във връзка с чл. 459 ал.1 от ИК и служебна проверка на Решение 213/28.10.2019 г. на ОИК-Димитровград, при която се установи, че същото не е влязло в законна сила, ОИК-Димитровград

Р Е Ш И :

           Изменя на основание чл.459, ал. 1 от ИК Решение № 213/28.10.2019 г. на ОИК-Димитровград като допълва диспозитива, както следва: „Решението подлежи на обжалване в 7дневен срок от обявяването му пред Административен съд – Хасково.“

            Решението подлежи на обжалване в 7 – дневен срок от обявяването му пред Административен съд – Хасково.

Председател: Димитър Вълчев Гавазов

Секретар: Михаил Стойков Георгиев

* Публикувано на 01.11.2019 в 17:02 часа

Свързани решения:

213/28.10.2019

Календар

Решения

  • № 255 / 23.09.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради смърт и обявяване за избран на следващия от съответната листа.

  • № 254 / 20.04.2021

    относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

  • № 253 / 04.12.2019

    относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

всички решения