Общинска избирателна комисия Димитровград


РЕШЕНИЕ
№ 222
Димитровград, 28.10.2019

ОТНОСНО: Обявяване на избор за общински съветници

Днес, 28.10.2019 г., в 12:00 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

 1. Общинската избирателна квота е петстотин тридесет и девет 539 гласове.

      (с думи)                               (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати:

НЯМА

 

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

              

 Тридесет и три                                                                               33

                                  (с думи)                                                                           (с цифри)

 

 1. IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

Кандидатите отпадат от кандидатските листи на партиите, понеже са избрани за кметове:

 

Иво Тенев Димов

Йордан Пенев Милев

Живко Жечев Янков

Ангел Георгиев Георгиев

 

 

 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

 

БРОЙ МАНДАТИ

     с думи                                   с цифри

5.

ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР-БДЦ

  ДВА                                            2

43.

ПП ГЕРБ

  ПЕТНАДЕСЕТ                        15   

51.

ВОЛЯ

  ЕДИН                                        1

56.

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

  ПЕТ                                           5

66.

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ” (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, Зелено движение)

ДВА                                            2

69.

Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна” (Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна”; ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ; ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”; ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ”; ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”; ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”; ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”)

 

ОСЕМ                                        8

 

 1. V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

4

ПП АТАКА

1.

Иван Кирчев Грозев

А

 99

 

 

2.

Мирослав Иванов Влашев

А

37

 

 

3.

Никола Христов Николов

Б

6

 

 

4.

Анатолий Петров Харлов

Б

4

 

 

5.

Росен Александров Давчев

Б

0

 

 

6.

Петко Янков Петков

Б

1

5

ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР-БДЦ

1.

Донка Велчева Атанасова

А

471

2.

Юлиян Красинов Семерджиев

А

121

3.

Георги Петков Ангелов

А

117

4.

Иван Йорданов Василев

А

75

5.

Димитър Жеков Делчев

Б

5

6.

Жаклин Войнова Войнова

Б

28

7.

Силвия Димитрова Момчилова-Цанева

Б

16

8.

Иван Танев Бинев

Б

39

9.

Георги Николов Димитров

Б

2

10.

Николай Делчев Колев

Б

21

11.

Габриел Николов Атанасов

Б

26

12.

Иванчо Хубенов Бонев

Б

3

13.

Живко Янков Марчев

Б

8

8

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

1.

Румяна Николова Андреева-Йовчева

А

 72

2.

Андрей Славчев Тонев

А

35

33

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

1.

Живко Ванчев Лозев

А

58

2.

Милен Георгиев Милчев

А

13

3.

Марин Василев Калинков

А

12

4.

Тодор Жеков Тодоров

А

9

5.

Мариела Иванова Мазгалова

Б

2

6.

Тодор Стефанов Байрактаров

Б

1

7.

Петьо Вълчанов Иванов

Б

4

34

ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

1.

Ивелин Валентинов Иванов

А

160

2.

Иван Кирилов Иванов

А

43

3.

Антония Живкова Радева

Б

17

4.

Тодор Маринов Маринов

Б

7

5.

Ивелина Николаева Колева

Б

7

6.

Стефан Димитров Гуглев

Б

5

7.

Иванна Иванова Василева

Б

3

8.

Кольо Павлов Колев

Б

18

9.

Мишо Тенев Митев

Б

13

10.

Иванина Павлова Минева

Б

8

43

ПП ГЕРБ

1.        

Гергана Стефанова Кръстева

Б

214

2.        

Вълчо Велков Митрушев

Б

97

3.        

Митю Вълчев Иванов

Б

92

4.        

Кирчо Жеков Кирев

Б

90

5.        

Георги Петров Георгиев

Б

79

6.        

Екатерина Валентинова Тумбалова

Б

141

7.        

Валентин Георгиев Христов

Б

57

8.        

Гроздан Стойков Грозев

Б

42

9.        

Генади Делчев Нанев

Б

47

10.     

Добринка Ганева Димитрова

Б

112

11.     

Галина Димитрова Чингарова

Б

138

12.     

Митко Живков Желязков

Б

100

13.     

Димитър Васков Витанов

Б

45

14.     

Атанаска Христова Иванова

Б

124

15.     

Красимира Тенчева Илиева

Б

144

16.     

Емил Димитров Френгов

Б

77

17.     

Божидар Петков Петков

Б

112

18.     

Коста Илев Костов

Б

31

19.     

Ваня Димитрова Димитрова

Б

156

20.     

Красимир Янчев Янев

Б

134

21.     

Атанас Борисов Георгиев

Б

116

22.     

Иван Маринов Иванов

Б

43

23.     

Георги Атанасов Тенчев

Б

258

24.     

Атанас Николов Бонин

Б

50

25.     

Деница Миленова Макьова

Б

115

26.     

Кънчо Митев Кръстев

Б

60

27.     

Йордан Пенев Милев

Б

16

28.     

Борислав Григоров Борисов

Б

31

29.     

Теодора Миткова Иванова

Б

16

30.     

Валентина Пенчева Райкова

Б

8

31.     

Живко Жечев Янков

Б

44

44

Българска демократична общност

1.

Велин Стефанов Кръстев

А

123

2.

Никола Златков Запрянов

А

33

3.

Недко Иванов Перчемлиев

А

29

4.

Михаил Иванов Михайлов

А

23

5.

Боряна Танева Петрова

Б

17

6.

Николай Петков Петков

Б

15

7.

Костадин Марков Генчев

Б

12

46

ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ

1.

Агнеса Костова Желязкова

А

99

2.

Петьо Косев Иванов

Б

4

3.

Зорница Живкова Кръстева

Б

1

4.

Николина Трендафилова Докузлиева

Б

1

5.

Любомир Делчев Славчев

Б

3

48

ВЪЗРАЖДАНЕ

1.

Венета Колева Стоянова

А

104

2.

Живко Маринов Събев

Б

2

51

ВОЛЯ

1.        

Златко Лозев Костов

А

195

2.        

Ангел Панчев Ангелов

А

85

3.        

Атанас Стойчев Запрянов

А

75

4.        

Мирослав Владимиров Тодев

А

52

5.        

Георги Вангелов Попов

А

51

6.        

Тошко Тодоров Христов

Б

22

7.        

Райко Руменов Райков

Б

3

8.        

Генка Тодорова Пейчева

Б

16

9.        

Иван Димов Илев

Б

15

10.     

Иван Златков Златанов

Б

16

11.     

Веселина Василева Райчева

Б

19

12.     

Юлиян Димчев Тодоров

Б

14

13.     

Господин Иванов Велчев

Б

42

14.     

Габриела Милкова Бойчева

Б

2

15.     

Митко Емилов Димитров

Б

26

16.     

Николай Христов Карагьозов

Б

23

17.     

Сийка Стоянова Михайлова

Б

5

18.     

Димка Колева Павлова

Б

1

19.     

Галя Иванова Георгиева

Б

3

20.     

Недялка Пенева Касева-Иванова

Б

3

21.     

Ружа Иванова Сотирова

Б

3

22.     

Христалина Георгиева Гоцева

Б

0

23.     

Антоанета Стефанова Костова

Б

2

24.     

Радослав Петев Русев

Б

18

25.     

Петър Делчев Тонев

Б

10

55

Движение за права и свободи-ДПС

1.        

Бахар Мехмед Юсуф

А

409

2.        

Юлиян Ердуан Али

Б

12

3.        

Ашкън Юсеин Хасан

Б

2

4.        

Мерал Метин Мюмюн

Б

21

5.        

Светослав Симеонов Александров

Б

26

56

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1.        

Койчо Николов Вълчев

А

1091

2.        

Сашо Вълков Спасов

А

162

3.        

Тодор Митев Тодоров

А

161

4.        

Георги Стайков Стайков

Б

67

5.        

Пламен Минчев Панев

Б

121

6.        

Николай Янков Янев

Б

109

7.        

Ангел Георгиев Георгиев

Б

32

8.        

Бончо Желязков Димитров

Б

80

9.        

Иван Желязков Караиванов

Б

23

10.     

Иван Пенков Ганев

Б

59

11.     

Румяна Атанасова Димитрова

Б

53

12.     

Недялко Тодоров Бялков

Б

73

13.     

Тилчо Тенев Тилев

Б

25

14.     

Валентина Иванова Статева

Б

33

15.     

Пенка Танева Атанасова

Б

24

16.     

Иван Господинов Пальонов

Б

36

17.     

Надежда Николова Андреевска

Б

25

18.     

Саша Гочева Панева

Б

10

19.     

Антон Костов Димитров

Б

49

20.     

Веска Петрова Божинова

Б

25

21.     

Никола Митев Николов

Б

5

66

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ” (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

1.        

Катя Максимова Панева

А

324

2.        

Асен Митев Самуилов

А

86

3.        

Елена Цветанова Киферова

А

68

4.        

Иван Филипов Ванчев

А

63

5.        

Иван Христов Стойчев

Б

17

6.        

Ангел Петков Ангелов

Б

32

7.        

Васил Митков Василев

Б

52

8.        

Димитър Константинов Иванов

Б

14

9.        

Антон Ангелов Иванов

Б

24

10.     

Росица Димитрова Пенева

Б

8

11.     

Стефан Георгиев Аврамов

Б

3

12.     

Виолета Златева Божанова

Б

14

13.     

Боряна Бялкова Пенева

Б

22

14.     

Живко Николов Николов

Б

16

15.     

Камен Радков Виденов

Б

8

16.     

Атанас Димов Тенчев

Б

15

68

Местна коалиция Ние, гражданите

1.        

Иван Костов Евлогиев

А

177

2.        

Митко Костадинов Добрев

Б

11

3.        

Пламен Панайотов Пасков

Б

23

4.        

Пепа Стойчева Читалийска

Б

14

5.        

Дамян Дончев Гочев

Б

24

6.        

Бойчо Георгиев Бойчев

Б

7

7.        

Димитър Иванов Димитров

Б

18

8.        

Маргарита Маринова Джонгова

Б

15

9.        

Диян Здравков Славчев

Б

21

10.     

Даниела Нинова Николова

Б

5

11.     

Иван Желев Иванов

Б

9

12.     

Димитър Георгиев Гигов

Б

20

13.     

Ваня Неделчева Георгиева

Б

2

14.     

Лидия Стамова Богданова

Б

21

15.     

Милена Георгиева Делчева

Б

0

16.     

Сузана Иванова Йосифова-Латева

Б

3

17.     

Борислав Петев Вълев

Б

3

18.     

Добринка Христова Славчева

Б

1

19.     

Наталия Владова Колева

Б

4

20.     

Венета Георгиева Христова

Б

0

21.     

Грозю Костадинов Грозев

Б

2

22.     

Златко Йорданов Латев

Б

0

23.     

Нина Илиева Георгиева

Б

0

69

Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна” (Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна”; ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ; ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”; ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ”; ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”; ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”; ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”)

 

1.        

Стефан Димитров Димитров

А

1045

2.        

Стоянка Митева Йовова

Б

160

3.        

Цанко Николов Сталев

Б

154

4.        

Елена Иванова Тодорова

Б

119

5.        

Валентина Тодорова Кунева

Б

232

6.        

Мартин Христов Колев

Б

93

7.        

Калинка Христова Монева

Б

164

8.        

Диана Нанева Кунева

Б

145

9.        

Милена Стоянова Минчева

Б

94

10.     

Стоян Христов Христов

Б

115

11.     

Стефан Петков Венков

Б

188

12.     

Айсевил Джемалова Абил

Б

85

13.     

Данаил Христозов Данев

Б

187

14.     

Ромео Крумов Костадинов

Б

25

15.     

Недялка Кръстева Канева

Б

71

16.     

Марияна Петрова Петрова

Б

38

17.     

Георги Димитров Георгиев

Б

43

18.     

Антонина Иванова Димитрова

Б

44

19.     

Радка Христова Тодева

Б

52

20.     

Господин Цветков Колев

Б

129

21.     

Сашо Дечев Стоянов

Б

70

22.     

Георги Тодоров Любенов

Б

35

23.     

Панчо Иванов Панев

Б

88

24.     

Петко Костадинов Петков

Б

55

25.     

Даяна Руменова Димитрова

Б

94

26.     

Янко Грозев Янков

Б

17

27.     

Таня Тенчева Димитрова

Б

31

28.     

Жулиета Георгиева Христова

Б

63

29.     

Валентин Димитров Кирчев

Б

28

30.     

Тошо Димитров Тодев

Б

61

31.     

Веселин Любенов Попов

Б

40

32.     

Иван Колев Крайчев

Б

34

33.     

Юлияна Красимирова Иванова

Б

195

 

 

 1. VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

1 Асен Митев Самуилов

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-                   

ОБЕДИНЕНИЕ” (ДА България,  

ДСБ, Зелено движение)                                   **********

2 Атанаска Христова Иванова

ПП ГЕРБ                                                          **********

3 Валентин Георгиев Христов

ПП ГЕРБ                                                          **********

4 Валентина Тодорова Кунева

Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за

промяна” (Коалиция „Движение ЗАЕДНО

за промяна”; ПП ЕДИННА НАРОДНА

ПАРТИЯ; ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”;

ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ

ДЕМОКРАТИ”; ПП „ДВИЖЕНИЕ

БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”;

ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ

НАРОДЕН СЪЮЗ”; ПП „СЪЮЗ НА

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”)                         **********

5 Вълчо Велков Митрушев

ПП ГЕРБ                                                           **********

6 Галина Димитрова Чингарова

ПП ГЕРБ                                                           **********

7 Генади Делчев Нанев

ПП ГЕРБ                                                           **********

8 Георги Петров Георгиев

ПП ГЕРБ                                                           **********

9 Георги Стайков Стайков

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ                                         **********

10 Гергана Стефанова Кръстева

ПП ГЕРБ                                                           **********

11 Гроздан Стойков Грозев

ПП ГЕРБ                                                           **********

12 Диана Нанева Кунева

Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за

промяна” (Коалиция „Движение ЗАЕДНО

за промяна”; ПП ЕДИННА НАРОДНА

ПАРТИЯ; ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”;

ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ

ДЕМОКРАТИ”; ПП „ДВИЖЕНИЕ

БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”;

ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ

НАРОДЕН СЪЮЗ”; ПП „СЪЮЗ НА

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”)                         **********

13 Димитър Васков Витанов

ПП ГЕРБ                                                           **********

14 Добринка Ганева Димитрова

ПП ГЕРБ                                                           **********

15 Донка Велчева Атанасова

ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН

ЦЕНТЪР-БДЦ                                                   **********

16 Екатерина Валентинова Тумбалова

ПП ГЕРБ                                                           **********

17 Елена Иванова Тодорова

Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за

промяна” (Коалиция „Движение ЗАЕДНО

за промяна”; ПП ЕДИННА НАРОДНА

ПАРТИЯ; ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”;

ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ

ДЕМОКРАТИ”; ПП „ДВИЖЕНИЕ

БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”;

ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ

НАРОДЕН СЪЮЗ”; ПП „СЪЮЗ НА

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”)                          **********

18 Златко Лозев Костов

ВОЛЯ                                                                **********

19 Калинка Христова Монева

Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за

промяна” (Коалиция „Движение ЗАЕДНО

за промяна”; ПП ЕДИННА НАРОДНА

ПАРТИЯ; ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”;

ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ

ДЕМОКРАТИ”; ПП „ДВИЖЕНИЕ

БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”;

ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ

НАРОДЕН СЪЮЗ”; ПП „СЪЮЗ НА

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”)                             **********

20 Катя Максимова Панева

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-

ОБЕДИНЕНИЕ” (ДА България,

ДСБ, Зелено движение)                                        **********

21 Кирчо Жеков Кирев

ПП ГЕРБ                                                               **********

22 Койчо Николов Вълчев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ                                             **********

23 Красимира Тенчева Илиева

ПП ГЕРБ                                                               **********

24 Мартин Христов Колев

Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за

промяна” (Коалиция „Движение ЗАЕДНО

за промяна”; ПП ЕДИННА НАРОДНА

ПАРТИЯ; ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”;

ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ

ДЕМОКРАТИ”; ПП „ДВИЖЕНИЕ

БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”;

ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ

НАРОДЕН СЪЮЗ”; ПП „СЪЮЗ НА

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”)                             **********

25 Митко Живков Желязков

ПП ГЕРБ                                                               **********

26 Митю Вълчев Иванов

ПП ГЕРБ                                                               **********

27 Пламен Минчев Панев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ                                              **********

28 Сашо Вълков Спасов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ                                              **********

29 Стефан Димитров Димитров

Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за

промяна” (Коалиция „Движение ЗАЕДНО

за промяна”; ПП ЕДИННА НАРОДНА

ПАРТИЯ; ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”;

ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ

ДЕМОКРАТИ”; ПП „ДВИЖЕНИЕ

БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”;

ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ

НАРОДЕН СЪЮЗ”; ПП „СЪЮЗ НА

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”)                              **********

30 Стоянка Митева Йовова

Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за

промяна” (Коалиция „Движение ЗАЕДНО

за промяна”; ПП ЕДИННА НАРОДНА

ПАРТИЯ; ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”;

ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ

ДЕМОКРАТИ”; ПП „ДВИЖЕНИЕ

БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”;

ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ

НАРОДЕН СЪЮЗ”; ПП „СЪЮЗ НА

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”)                            **********

31 Тодор Митев Тодоров

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ                                            **********

32 Цанко Николов Сталев

Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за

промяна” (Коалиция „Движение ЗАЕДНО

за промяна”; ПП ЕДИННА НАРОДНА

ПАРТИЯ; ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”;

ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ

ДЕМОКРАТИ”; ПП „ДВИЖЕНИЕ

БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”;

ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ

НАРОДЕН СЪЮЗ”; ПП „СЪЮЗ НА

ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”)                            **********                   

33 Юлиян Красинов Семерджиев

ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН

ЦЕНТЪР-БДЦ                                                      **********

 

Председател: Димитър Вълчев Гавазов

Секретар: Михаил Стойков Георгиев

* Публикувано на 28.10.2019 в 12:57 часа

Свързани решения:

244/01.11.2019

Календар

Решения

 • № 255 / 23.09.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради смърт и обявяване за избран на следващия от съответната листа.

 • № 254 / 20.04.2021

  относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

 • № 253 / 04.12.2019

  относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

всички решения