Общинска избирателна комисия Димитровград


РЕШЕНИЕ
№ 206
Димитровград, 27.10.2019

ОТНОСНО: Постановление за отказ да се образува наказателно производство на РП-Димитровград №1226 от 27.10.2019 г.

Във връзка с постъпилото постановление от РП-Димитровград относно нарушение по чл. 182, ал.4 от ИК е образувана преписка във връзка с постъпила справка от РУ-Димитровград, затова че на 27.10.2019 г. от 15:55 ч. централата на РУ-Димитровград е получен сигнал, че мъж на име Стефан Венциславов с лек автомобил Мерцедес обикалял да агитира  за политическата сила на Стефан Димитров. Сигналът е подаден от лице, представило се за Стефан Светозаров.

Във връзка с постановлението и разгледаната преписка при РП-Димитровград е представена и докладна записка, не са представени доказателства, установяващи наличието на вина, а от друга страна, както от обективна, така и от субективна страна, липсват основни елементи от състава на нарушението по чл. 182, ал.4 от ИК.

Предвид горното и на основание чл.87, ал.1, т.22 във връзка чл.182, ал.4 от ИК, след проведеното обсъждане и гласуване ОИК-Димитровград

Р  Е  Ш  И 

Не е налице визираното нарушение по смисъла на чл.182, ал.4 от ИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от момента на обявяването му.

 

Председател: Димитър Вълчев Гавазов

Секретар: Михаил Стойков Георгиев

* Публикувано на 27.10.2019 в 18:47 часа

Календар

Решения

  • № 255 / 23.09.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради смърт и обявяване за избран на следващия от съответната листа.

  • № 254 / 20.04.2021

    относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

  • № 253 / 04.12.2019

    относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

всички решения