Общинска избирателна комисия Димитровград


РЕШЕНИЕ
№ 203
Димитровград, 26.10.2019

ОТНОСНО: Преписка рег. №254р-31812 от 26.10.2019 г. по описа на РУ-Димитровград към Областна дирекция МВР-Хасково

Постъпила е справка относно извършена проверка по горепосочената преписка във връзка с проверка по сигнал за изборни нарушения по чл. 183, ал.5 от ИК, а именно: подаден е сигнал от лицата Грейс Венциславова Панева и Мирослав Бонев Бонев. Същите са заявили, че са видели две лица до колоната за предизборни плакати, които късали агитационните материали. На място е изпратен автопатрул при РУ-Димитровград. Забелязани са две лица, стоящи до колоната без да извършват някакви действия като лепене и разлепване. Същите се легитимирали като кандидати за общински съветници от листата на Коалиция БСП за България. При извършената проверка не са установени скъсани агитационни материали, лицата не са носили такива материали за залепване. В автомобила им също не са установени такива. Единствено е имало предизборни материали-плакати, които се намирали в кош за отпадък в близост до колоната, но не се установява по категоричен начин, че същите са извършили действия по късане или залепване на последните. В този смисъл, след запознаване с преписката от страна на ОИК-Димитровград счита, че не са налице задължителни елементи, както от обективна, така и от субективна страна на визираното нарушение.

Предвид горното и на основание чл.87, ал.1, т.22 във връзка чл.183, ал.5 от ИК, след проведеното обсъждане и гласуване ОИК-Димитровград

Р  Е  Ш  И 

Не е налице визираното нарушение по смисъла на чл.183, ал.5 от ИК.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от момента на обявяването му.

 

Председател: Димитър Вълчев Гавазов

Зам. председател: Десислава Николаева Костова

* Публикувано на 26.10.2019 в 17:14 часа

Календар

Решения

  • № 255 / 23.09.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради смърт и обявяване за избран на следващия от съответната листа.

  • № 254 / 20.04.2021

    относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

  • № 253 / 04.12.2019

    относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

всички решения