Общинска избирателна комисия Димитровград


РЕШЕНИЕ
№ 172
Димитровград, 22.10.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници от коалиция „Демократична България-Обединение”

Постъпило е заявление (Приложение №73-МИ) с вх. № 186/22.10.2019г. за регистрация на застъпници  в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.  от коалиция „Демократична България-Обединение” относно регистрация на застъпници на кандидатска листа на партията за изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства, представено от Катя Максимова Панева – упълномощен представител на коалицията. Към заявлението са приложени: пълномощно, списък на предложените застъпници, представен на хартиен и на електронен носител в Excel формат и декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници – 18 броя.

За предложените застъпници са изпълнени  изискванията на чл.117 от ИК и Решение № 1080-МИ/12.09.2019г. на ЦИК и същите следва да бъдат регистрирани.

Предвид горното и на основание чл.87, ал.1, т.18 във връзка чл.118, ал.2 от ИК, след проведеното обсъждане и гласуване ОИК-Димитровград

Р  Е  Ш  И 

РЕГИСТРИРА 18 /осемнадесет/  застъпници на кандидатска листа за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства от коалиция „Демократична България-Обединение” в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. както следва:

Име

ЕГН на застъпника

25

Тинка Костадинова Колева

**********

26

Златка Петкова Тонева

**********

27

Генчо Ганчев Радев

**********

28

Магдалена Валериева Николова

**********

29

Ивайло Кирчев Николов

**********

30

Таня Делчева Асенова

**********

31

Георги Иванов Иванов

**********

32

Славка Панчева Георгиева

**********

33

Грозю Панчев Запрянов

**********

34

Марина Ангелова Георгиева

**********

35

Тодорка Дечева Гочева

**********

36

Марийка Колева Генева

**********

37

Велчо Панчев Велев

**********

38

Филип Иванов Ванчев

**********

39

Петър Димов Делчев

**********

40

Пенка Ганчева Никова

**********

41

Господинка Янева Делчева

**********

42

Надежда Георгиева Койнова

**********


Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от момента на обявяването му.

Председател: Димитър Вълчев Гавазов

Секретар: Михаил Стойков Георгиев

* Публикувано на 22.10.2019 в 17:18 часа

Календар

Решения

  • № 255 / 23.09.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради смърт и обявяване за избран на следващия от съответната листа.

  • № 254 / 20.04.2021

    относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

  • № 253 / 04.12.2019

    относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

всички решения