Общинска избирателна комисия Димитровград


РЕШЕНИЕ
№ 167
Димитровград, 21.10.2019

ОТНОСНО: Жалба от ПП „Земеделски Народен Съюз”

Постъпила е жалба с вх. № 179/21.10.2019г. от ПП „Земеделски Народен Съюз”, представлявана от упълномощения представител на партията – Живко Лозев.

В жалбата са изложени твърдения, че са установили поставени предизборни агитационни материали на ПП ГЕРБ на забранени за целта места-на кабели с високо напрежение от електроразпределителната мрежа, по автобусните спирки в села от общината и на контейнерите за събиране на отпадъци.

Общинска избирателна комисия установи, че в жалбата не са посочени конкретни данни - време, място и вид на агитационните материали, поради което ОИК е в невъзможност да извърши проверка и съответно да вземе решение по жалбата.

Предвид горното и на основание чл.87, ал.1, т.22 от ИК, след проведеното обсъждане и гласуване ОИК-Димитровград

Р  Е  Ш  И

УКАЗВА на жалбоподателя да посочи конкретно нарушение на Изборния кодекс – време, място и вид на правилата за предизборна агитация.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от момента на обявяването му.

Председател: Димитър Вълчев Гавазов

Секретар: Михаил Стойков Георгиев

* Публикувано на 21.10.2019 в 17:19 часа

Календар

Решения

  • № 255 / 23.09.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради смърт и обявяване за избран на следващия от съответната листа.

  • № 254 / 20.04.2021

    относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

  • № 253 / 04.12.2019

    относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

всички решения