Общинска избирателна комисия Димитровград


РЕШЕНИЕ
№ 156
Димитровград, 17.10.2019

ОТНОСНО: Определяне на избирателни секции на територията на община Димитровград за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Постъпило е писмо с вх. № 164/17.10.2019г. от община Димитровград, в което се съдържа предложение на основание чл.234  във връзка с чл.87, ал.1, т.7 от Изборния кодекс и Решение  №953-МИ/04.09.2019г. на ЦИК за определяне на избирателни секции на територията на община Димитровград за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Следва да се осигурят условия същите да упражнят правото си на глас, като взетите мерки да се оповестят на основание чл.234, ал.1 от Изборния кодекс по подходящ начин чрез средствата за масова информация.

На основание чл.234 във връзка с чл.87, ал.1, т.7 от Изборния кодекс и Решение  №953-МИ/04.09.2019г. на ЦИК, след проведеното обсъждане и гласуване ОИК-Димитровград

Р  Е  Ш  И

Определя следните секции на територията на община Димитровград за избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението:

 • 260900006 избирателна секция на територията на гр.Димитровград с адрес:

гр.Димитровград, бул. „Христо Ботев” № 45;

      -    260900048 избирателна секция на територията на гр.Димитровград с адрес:

гр.Димитровград, ул. „Д.Димов” № 1;

 • 260900076 избирателна секция гр.Меричлери.

За осигуряване условия за гласуване на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването са предвидени специализирани МПС за предвижване до СИК, с телефон за връзка: 0391/68 304.

На основание чл.234, ал.1 от Изборния кодекс, създадените условия и взетите мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да упражнят правото си на глас в изборния ден, да бъдат оповестени чрез средствата за масова информация.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Димитър Вълчев Гавазов

Секретар: Михаил Стойков Георгиев

* Публикувано на 17.10.2019 в 17:21 часа

Календар

Решения

 • № 255 / 23.09.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради смърт и обявяване за избран на следващия от съответната листа.

 • № 254 / 20.04.2021

  относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

 • № 253 / 04.12.2019

  относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

всички решения