Общинска избирателна комисия Димитровград


РЕШЕНИЕ
№ 150
Димитровград, 13.10.2019

ОТНОСНО: Писмено уведомление от Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна” (Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна”; ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ; ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”; ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ”; ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”; ПП БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ; ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”).

Постъпило е писмено уведомление с вх. № 152/13.10.2019г. от Радостина Димитрова – пълномощник на Цанко Сталев председател на Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна” (Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна”; ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ; ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”; ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ”; ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”; ПП БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ; ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”).

Уведомлението е относно поставени агитационни материали на нерегламентираните за това места в с.Злато поле, с.Добрич и с.Великан, което е в нарушение на Заповед № РД-06-1342 от 11.09.2019г. на кмета на община Димитровград. Към уведомлението прилагат направени от тях снимки в с.Злато поле. В писменото уведомление не се посочва конкретно на кои места в населените места са поставени агитационните материали. След нарочно запитване на членовете на ОИК-Димитровград, подателят на уведомлението конкретизира устно, че са  поставени на автобусните спирки.

След постъпване на уведомлението беше извършена проверка на място от дежурните членове на ОИК-Димитровград – Милена Зетова, Десислава Костова, Светла Славова, Добромир Якимов и Тодор Иванов, които установиха.

 В с.Добрич се установи, че на нерегламентирани места има поставени агитационни материали - плакати на ПП ГЕРБ, Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна” (Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна”; ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ; ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”; ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ”; ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”; ПП БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ; ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”) и Коалиция „БСП за България” и Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ”. Същите материали са залепени на следните места:

 1. От ПП ГЕРБ – на двете автобусни спирки в с.Добрич, на маси на зеленчуковия пазар, по дървета на централната улица, по дървета до детската градина в селото и на дърво до централния път за с.Горски извор;
 2. От Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна” (Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна”; ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ; ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”; ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ”; ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”; ПП БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ; ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”) – на електрически стълбове в центъра на селото до кметството и на стълб до бензиностанция на централния път за изхода на с.Горски извор;
 3. От Коалиция „БСП за България” – на двете автобусни спирки в селото и на зеленчуковия пазар;
 4. Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ” – на дърво до магазин „Далия”.

В с.Злато поле се установи, че на нерегламентирани места има поставени агитационни материали – 9 броя плакати на ПП ГЕРБ на автобусна спирка в центъра на с.Злато поле и на пенсионерския клуб.

В с.Великан се установи, че на нерегламентирани места има поставени агитационни материали – 2 броя плакати на ПП ГЕРБ на автобусна спирка в центъра на с.Великан и 3 броя плакати на Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна” (Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна”; ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ; ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”; ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ”; ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”; ПП БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ; ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”) – 1 на сградата библиотеката и 2 на автобусната спирка.

В резултат на това ОИК-Димитровград констатира извършване на нарушение на Заповед № РД-06-1342 от 11.09.2019г. на кмета на община Димитровград, представляващо и нарушение на Правилата за предизборна агитация по смисъла на чл.183, ал.3 от Изборния кодекс.

Предвид горното и на основание чл.87, ал.1, т.22 от ИК, след проведеното обсъждане и гласуване ОИК-Димитровград

 Р  Е  Ш  И

Установява нарушение на правилата за провеждане на предизборна агитация по смисъла на чл.183, ал.3 от Изборния кодекс, изразяваща се в залепени предизборни плакати на ПП ГЕРБ, Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна” (Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна”; ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ; ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”; ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ”; ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”; ПП БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ; ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”) и Коалиция „БСП за България” и Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ”.в нарушение на Заповед № РД-06-1342 от 11.09.2019г. на кмета на община Димитровград.

            Указва съгласно чл.186, ал.1 от Изборния кодекс на Вр. ИД Кмет на община Димитровград да премахне следните поставени предизборни плакати в с.Добрич, в с.Великан и с.Злато поле, а именно:

I. В с. Добрич:

1.От ПП ГЕРБ – на двете автобусни спирки в с.Добрич, на маси на зеленчуковия пазар, по дървета на централната улица, по дървета до детската градина в селото и на дърво до централния път за с.Горски извор;

2.От Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна” (Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна”; ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ; ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”; ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ”; ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”; ПП БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ; ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”) – на електрически стълбове в центъра на селото до кметството и на стълб до бензиностанция на централния път за изхода на с.Горски извор;

3.От Коалиция „БСП за България” – на двете автобусни спирки в селото и на зеленчуковия пазар;

4.Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ” – на дърво до магазин „Далия”

II.В с. Злато поле: От ПП ГЕРБ – на автобусна спирка в центъра на Злато поле и на пенсионерския клуб.

III. В с.Великан се установи, че на нерегламентирани места има поставени агитационни материали – 2 броя плакати на ПП ГЕРБ на автобусна спирка в центъра на с.Великан и 3 броя плакати на Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна” (Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна”; ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ; ПП „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”; ПП „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ”; ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ”; ПП БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ; ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”) – 1 на сградата библиотеката и 2 на автобусната спирка.

При необходимост бъде използвано съдействие на РУ-Димитровград.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от момента на обявяването му.

Председател: Димитър Вълчев Гавазов

Зам. председател: Десислава Николаева Костова

* Публикувано на 13.10.2019 в 18:21 часа

Календар

Решения

 • № 255 / 23.09.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради смърт и обявяване за избран на следващия от съответната листа.

 • № 254 / 20.04.2021

  относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

 • № 253 / 04.12.2019

  относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

всички решения