Общинска избирателна комисия Димитровград


РЕШЕНИЕ
№ 136
Димитровград, 01.10.2019

ОТНОСНО: Заличаване на кандидат за общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция „Ние, гражданите”

В ОИК – Димитровград е получено писмо с изх. № МИ-15-599 от 01.10.2019 г. от ЦИК с приложен към него Списък на кандидатите за общински съветници и кметове на общини и райони, които не отговарят на условията по т. 1 от Решение №966-МИ/05.09.2019 г. Със същото уведомяват комисията, че регистрираният кандидат за общински съветник Иван Красимиров Иванов, вписан под №15 в кандидатската листа за общински съветници на Местна коалиция „Ние, гражданите”, регистрирана с Решение на ОИК №86 от 22.09.2019 г. При извършената проверка от ЦИК по реда на т.1 от Решение №966-МИ от 05.09.2019 г. е установено, че въпросният кандидат не отговаря на изискването по чл. 397, ал. 1 във връзка с т.5 от Допълнителните разпоредби на ИК, а именно: няма регистриран настоящ адрес на територията на Република България. С оглед на изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.15 от ИК кандидатът следва да бъде заличен от кандидатската листа на предложилата го Местна коалиция „Ние, гражданите”, поради което Общинска избирателна комисия Общинската избирателна комисия

Р  Е  Ш  И

Заличава регистрацията на Иван Красимиров Иванов като кандидат за общински съветник, вписан под №15 в кандидатската листа на Местна коалиция „Ние, гражданите”

Анулира издаденото му удостоверение № 136 от 22.09.2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Димитър Вълчев Гавазов

Секретар: Михаил Стойков Георгиев

* Публикувано на 01.10.2019 в 17:11 часа

Календар

Решения

  • № 255 / 23.09.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради смърт и обявяване за избран на следващия от съответната листа.

  • № 254 / 20.04.2021

    относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

  • № 253 / 04.12.2019

    относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

всички решения