Общинска избирателна комисия Димитровград


РЕШЕНИЕ
№ 112
Димитровград, 24.09.2019

ОТНОСНО: Заличаване регистрацията на Живко Маринов Събев – кандидат за общински съветник, издигнат от ПП АТАКА и регистрация на Анатолий Петров Харлов.

Постъпило е заявление с Вх.№105/24.09.2019г. от Живко Маринов Събев-кандидат за общински съветник, предложен от ПП „Атака”, с което заявява, че оттегля  съгласието си като кандидат за общински съветник в  регистрираната с Решение на ОИК №87 от 23.09.2019 г. листа за общински съветници за участието в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Постъпило е заявление с вх. №109/24.09.2019 г., с което пълномощникът на ПП Атака заявява изрично желанието на партията регистрирания под №4  в листата Живко Маринов Събев да бъде заменен от Анатолий Петров Харлов, като последният заеме освободеното място под №4 в кандидатската листа на ПП Атака.

Предвид горното и на основание чл.87, ал.1, т.15 във връзка с чл.417, ал.5 от ИК и във връзка с т.34 от Раздел VII на Решение №943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК,   Общинска избирателна комисия - Димитровгра 

Р  Е  Ш  И

 1. Заличава постановената с Решение №87 от 23.09.2019г. на ОИК-Димитровград регистрация на Живко Маринов Събев, с ЕГН: ********** предложен като общински съветник в кандидатската листа на ПП АТАКА, под номер 4 /четвърти/ в листата и анулира издаденото от ОИК-Димитровград удостоверение №149 от 23.09.2019 г.
 2. Регистрира в кандидатската листа на ПП Атака Анатолий Петров Харлов под №4 на мястото на отказалия се Живко Маринов Събев. На същият да бъде издадено ново удостоверение за регистрация на кандидат за общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

 

 

Председател: Димитър Вълчев Гавазов

Секретар: Михаил Стойков Георгиев

* Публикувано на 24.09.2019 в 18:10 часа

Свързани решения:

87/23.09.2019

Календар

Решения

 • № 255 / 23.09.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради смърт и обявяване за избран на следващия от съответната листа.

 • № 254 / 20.04.2021

  относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

 • № 253 / 04.12.2019

  относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

всички решения