Общинска избирателна комисия Димитровград


РЕШЕНИЕ
№ 100
Димитровград, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидат за кмет на кметство с. Ябълково, община Димитровград от ПП „Български демократичен център” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

Постъпило е предложение с Вх.№104/24.09.2019г. от ПП „Български демократичен център” за регистрация на  Костадин Атанасов Атанасов за кандидат за кмет на кметство с. Ябълково, община Димитровград в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. Предложението е подадено от Юлиян Красинов Семерджиев – упълномощен представител на партията.

Към предложението са представени: заявление-декларация за съгласие на кандидата по чл.414, ал.1, т.1 във връзка с чл. 156, чл.157, чл.412, ал.1 изр.първо и чл.2 и 2 ДР от Изборния кодекс, подписана от  кандидата; пълномощно на упълномощения представител на партията по чл.414, ал.1, т.8. ОИК-Димитровград е извършила проверка на личните данни по представения документ за самоличност на предложения кандидат, както и служебна справка в ГРАО за настоящ адрес на кандидата в съответното населено място и дата на регистрацията по настоящ адрес.

Предложението и приложените към него документи са редовни, тъй като отговарят на изискванията на чл.414, ал.1, т.1 и т.3  и чл.397, ал.1 от Изборния кодекс, както и на Решение №943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК.

На основание: чл.87, ал.1, т.14,  във връзка с чл.417, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК, след станалите разисквания и проведеното гласуване, Общинската избирателна комисия – гр.Димитровград

Р Е Ш И: 

Регистрира Костадин Атанасов Атанасов за кандидат за кмет на кметство с. Ябълково, община Димитровград, предложен от ПП „Български демократичен център” в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Димитър Вълчев Гавазов

Секретар: Михаил Стойков Георгиев

* Публикувано на 24.09.2019 в 18:03 часа

Календар

Решения

  • № 255 / 23.09.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради смърт и обявяване за избран на следващия от съответната листа.

  • № 254 / 20.04.2021

    относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

  • № 253 / 04.12.2019

    относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

всички решения