Общинска избирателна комисия Димитровград


РЕШЕНИЕ
№ 389
Димитровград, 02.07.2017

ОТНОСНО: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО В ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ЯБЪЛКОВО, ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД НА 02 ЮЛИ 2017 Г.

Днес, 02.07.2017г., в 22.45 часа Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

      ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на КМЕТСТВО Ябълково, община Димитровград,  област Хасково, на първи тур

 

КОСТАДИН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

(собствено, бащино и фамилно име)

 

ЕГН **********,

издигнат от Инициативен комитет

 (наименование на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет)

 

Получил 369 (триста шестдесет и девет) действителни гласове.

 

Решението се съставя в 2 екземпляра и е неразделна част от протокола на ОИК

 

Съгласно чл.459, ал.1 от ИК, настоящото решение на ОИК-Димитровград за определяне резултатите от проведените частични избори подлежи на обжалване пред ЦИК в 7-дневен срок от момента на обявяването му.

 ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………………..

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………

 

СЕКРЕТАР:……………………………….....

ЧЛЕНОВЕ:

 

1. ……………………………………………..…

5. ………………………………………………...

2. ……………………………………………..…

6. ………………….….………………………….

3. ……………………………………………..…

7. ……………………..…………………………

4. ……………………………………………..…

8. ………………………..………………………

 

Дата/Час на обявяване на Решението: 02.07.2017 г. – 23.00 ч.

Председател:/п/...........................................
Димитър Гавазов

Секретар:/п/.............................................
Филиз Ахмед

Председател: Димитър Вълчев Гавазов

Секретар: Филиз Хюсеин Ахмед

* Публикувано на 02.07.2017 в 23:39 часа

Свързани решения:

390/14.07.2017

Календар

Решения

  • № 390 / 14.07.2017

    относно: Определяне на упълномощени членове на ОИК-Димитровград за осъществяване на процесуално представителство по адм.дело № 789/2017 г. по описа на Административен съд гр.Хасково.

  • № 389 / 02.07.2017

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО В ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ЯБЪЛКОВО, ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД НА 02 ЮЛИ 2017 Г.

всички решения