БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Венелина Ташкова Драгиева№20/23.10.2019
Виолета Русева Желева№4/23.10.2019
Галя Сашева Спасова-Стоянова№5/23.10.2019
Господин Василев Георгиев№6/23.10.2019
Гочо Лозев Желев№12/23.10.2019
Делка Димитрова Георгиева№25/23.10.2019
Дена Трандева Савова№26/23.10.2019
Димитър Стоянов Петров№7/23.10.2019
Дора Райкова Карапенева31/26.10.2019
Елена Недева Боева№22/23.10.2019
Желязко Точев Латев№17/23.10.2019
Здравко Стефанов Петков№8/23.10.2019
Коста Иванов Колев№19/23.10.2019
Красимир Георгиев Занов№14/23.10.2019
Красимир Господинов Колев№9/23.10.2019
Люба Маринова Спасова№2/23.10.2019
Любомира Кирилова Маджарова№21/23.10.2019
Людмила Василева Ангелова№1/23.10.2019
Мария Хубенова Пончева№16/23.10.2019
Минка Костадинова Станкова№24/23.10.2019
Митко Пенев Митев№15/23.10.2019
Наталия Радкова Славова№29/23.10.2019
Николина Жекова Вълева№10/23.10.2019
Пенка Динкова Иванова№23/23.10.2019
Пенко Иванов Ганев№18/23.10.2019
Петко Златев Златев№28/23.10.2019
Петя Иванова Томова№27/23.10.2019
Раиса Георгиева Михалчева32/26.10.2019
Светослав Христов Христов№11/23.10.2019
Стоянка Чанева Рошманова-Петрова№3/23.10.2019
Христо Цветков Христов№13/23.10.2019
Яна Димитрова Андреева30/26.10.2019

Календар

Решения

  • № 255 / 23.09.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради смърт и обявяване за избран на следващия от съответната листа.

  • № 254 / 20.04.2021

    относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

  • № 253 / 04.12.2019

    относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

всички решения