Общинска избирателна комисия Димитровград


РЕШЕНИЕ
№ 5
Димитровград, 04.09.2019

ОТНОСНО: Определяне на специалист-експерт и технически сътрудник към ОИК

 • След станалите разисквания и проведеното гласуване Общинската избирателна комисия – гр.Димитровград

  Р Е Ш И:

  1. ОИК-Димитровград определя 1 експерт и 1 технически сътрудник към ОИК, които да подпомагат дейността на комисията за периода от назначаване на ОИК до 7 дни от обявяване на изборните резултати;
  2. Определя Веселина Колева Колева за експерт и Петя Стефанова Ангелова за технически сътрудник с месечно възнаграждение съгласно т.5.1 и т.5.2 от Решение № 616-МИ от 15.08.2019 г. на ЦИК.
  3. Решението да се изпрати на кмета на Община Димитровград за сключване на граждански договори с определените лица.

  Решението може да се обжалва пред ЦИК чрез ОИК в тридневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Десислава Николаева Костова

Секретар: Михаил Стойков Георгиев

* Публикувано на 04.09.2019 в 17:57 часа

Календар

Решения

 • № 255 / 23.09.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради смърт и обявяване за избран на следващия от съответната листа.

 • № 254 / 20.04.2021

  относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

 • № 253 / 04.12.2019

  относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

всички решения