Общинска избирателна комисия Димитровград


РЕШЕНИЕ
№ 4
Димитровград, 04.09.2019

ОТНОСНО: Определяне на членове на комисията, които да подписват документи при отсъствие на председател, заместник-председател и секретар на ОИК

 След станалите разисквания и проведеното гласуване Общинската избирателна комисия – гр.Димитровград

Р Е Ш И:

ОИК-Димитровград определя Добромир Коев Якимов – член на комисията, който да подписва документи при едновременно отсъствие на председателя и секретаря на ОИК, заедно със заместник-председател на комисията.

Решението може да се обжалва пред ЦИК чрез ОИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Зам. председател: Десислава Николаева Костова

Секретар: Михаил Стойков Георгиев

* Публикувано на 04.09.2019 в 17:57 часа

Календар

Решения

  • № 255 / 23.09.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради смърт и обявяване за избран на следващия от съответната листа.

  • № 254 / 20.04.2021

    относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

  • № 253 / 04.12.2019

    относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

всички решения