Общинска избирателна комисия Димитровград


РЕШЕНИЕ
№ 248
Димитровград, 01.11.2019

ОТНОСНО: Регистрация на заместващ застъпник от Местна коалиция Движение ЗАЕДНО за промяна (Коалиция Движение ЗАЕДНО за промяна; ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ; ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН; ПП СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ; ПП ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ; ПП БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ; ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ)

Постъпило е заявление (Приложение № 74-МИ) с вх. № 247/01.11.2019г. от Местна коалиция Движение ЗАЕДНО за промяна (Коалиция Движение ЗАЕДНО за промяна; ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ; ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН; ПП СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ; ПП ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ; ПП БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ; ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ) за регистрация на заместващ застъпник в изборите за кмет на кметство Крепост на 03 ноември 2019г. Към заявлението е приложен списък на заместващия застъпник, представен на хартиен и на електронен носител в Excel формат, като се посочва и кой застъпник ще бъде заместен.

Списъкът на предложения заместващ застъпник е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като не са установени  несъответствия.

За предложения заместващ застъпник са изпълнени  изискванията на чл.117 от ИК и Решение № 1080-МИ/12.09.2019г. на ЦИК и същата следва да бъде регистрирана, като съответно бъде заличена регистрацията на Тихомир Димитров Кирчев като застъпник с Решение № 188/24.10.2019г. на ОИК-Димитровград.

Предвид горното и на основание чл.87, ал.1, т.18 във връзка чл.118, ал.4, предложение второ от ИК, след проведеното обсъждане и гласуване ОИК-Димитровград

Р  Е  Ш  И

РЕГИСТРИРА Валентин Димитров Кирчев като застъпник на кандидатска листа за кмет на кметство Крепост от Местна коалиция Движение ЗАЕДНО за промяна (Коалиция Движение ЗАЕДНО за промяна; ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ; ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН; ПП СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ; ПП ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ; ПП БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ; ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ), който замества Тихомир Димитров Кирчев, регистриран с Решение №188/24.10.2019г. на ОИК-Димитровград, в изборите за кмет на кметство Крепост на 03 ноември 2019г.

ЗАЛИЧАВА регистрацията на заместения застъпник Тихомир Димитров Кирчев като застъпник на кандидатска листа за общински съветници и кметове от Местна коалиция Движение ЗАЕДНО за промяна (Коалиция Движение ЗАЕДНО за промяна; ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ; ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН; ПП СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ; ПП ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ; ПП БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ; ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ), регистриран с Решение № 188/24.10.2019г. на ОИК-Димитровград.

АНУЛИРА издаденото удостоверение № 557 от 24.10.2019г. за застъпник на Тихомир Димитров Кирчев на ОИК-Димитровград.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от момента на обявяването му.

Председател: Димитър Вълчев Гавазов

Секретар: Михаил Стойков Георгиев

* Публикувано на 01.11.2019 в 17:20 часа

Календар

Решения

  • № 255 / 23.09.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради смърт и обявяване за избран на следващия от съответната листа.

  • № 254 / 20.04.2021

    относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

  • № 253 / 04.12.2019

    относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

всички решения