Общинска избирателна комисия Димитровград


РЕШЕНИЕ
№ 161
Димитровград, 18.10.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници от коалиция „БСП за България”

Постъпило е заявление (Приложение №73-МИ) с вх. № 170/18.10.2019г. за регистрация на застъпници  в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.  от коалиция „БСП за България” относно регистрация на застъпници на кандидатска листа на партията за изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства, представено от Димитър Стоянов Петров – упълномощен представител на коалицията. Към заявлението са приложени: пълномощно, списък на предложените застъпници, представен на хартиен и на електронен носител в Excel формат и декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение №75-МИ) – 91 бр.

За предложените застъпници са изпълнени  изискванията на чл.117 от ИК и Решение № 1080-МИ/12.09.2019г. на ЦИК и същите следва да бъдат регистрирани.

Предвид горното и на основание чл.87, ал.1, т.18 във връзка чл.118, ал.2 от ИК, след проведеното обсъждане и гласуване ОИК-Димитровград

                                                                                                               Р  Е  Ш  И 

РЕГИСТРИРА 91 /деветдесет и един/  застъпници на кандидатска листа за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства от коалиция „БСП за България” в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. както следва:

Име

1

Димитринка Петкова Костадинова

2

Пенка Димитрова Щиркова

3

Янчо Илиев Костадинов

4

Мария Антонова Петкова

5

Ива Янкова Гинева-Михайлова

6

Николай Петров Николов

7

Иван Златев Желев

8

Тонка Тонева Петрова

9

Димитър Василев Димитров

10

Мария Петрова Димитрова

11

Мирослав Маринов Енчев

12

Янка Иванова Николова

13

Стефан Илиев Дамянов

14

Митко Гочев Сирмов

15

Митко Пъшев Шлянковски

16

Димитър Делев Димитров

17

Тончо Митков Динев

18

Христо Тодоров Пройков

19

Михаил Георгиев Николов

20

Райчо Иванов Райков

21

Петко Манолов Бакърджиев

22

Николинка Митева Русева

23

Димитринка Димитрова Колева

24

Иван Георгиев Рачков

25

Анка Янева Рачкова

26

Неда Стефанова Паунова

27

Мариана Цветанова Динева

28

Марийка Тонева Иванова

29

Юлия Господинова Недева

30

Калина Тодорова Маркова

31

Марияна Иванова Танева

32

Николинка Димитрова Димитрова

33

Минка Панева Димитрова

34

Капка Тодорова Кирева

35

Пенчо Генев Кирев

36

Илия Вълов Георгиев

37

Добринка Генева Стоева

38

Даниела Драгомирова Драгиева

39

Юли Пантелеев Борисов

40

Фреди Асенов Георгиев

41

Слав Димов Добрев

42

Динка Кирева Банкова

43

Георги Грозев Борисов

44

Танка Жекова Христозова

45

Кристиян Станиславов Кънчев

46

Мария Атанасова Янкова

47

Теодора Георгиева Захариева

48

Велислав Петров Станимиров

49

Паню  Делчев Кръстев

50

Снежана Николова Господинова

51

Иван Колев Колев

52

Жечка Ангелова Латева

53

Петър Иванов Петров

54

Данка Делчева Николова

55

Койна Денчева Стоянова

56

Михаил Альошев Иванов

57

Минка Асенова Михайлова

58

Катя Атанасова Иванова

59

Мариана Лалова Димитрова

60

Красимира Василева Петкова

61

Здравка Георгиева Николова

62

Стойка Петрова Димитрова

63

Димчо Канев Димов

64

Илиана Михова Демирева

65

Марийка Иванова Кръстева

66

Доника Генчева Ташева

67

Костадин Гинчев Иванов

68

Бонка Славова Симеонова

69

Петра Делчева Чингълова

70

Димитър Томов Гаванозов

71

Иван Грозев Сталев

72

Златка Митева Христова

73

Христинка Янкова Георгиева

74

Златка Драгомирова Митева

75

Руска Жекова Николова

76

Цветана Веселинова Страшникова

77

Асен Димов Асенов

78

Стоян Чанков Асенов

79

Анка Георгиева Вълчева

80

Донка Рангелова Тодорова

81

Атанас Димов Русев

82

Красимир Динков Господинов

83

Митко Славов Ламбрев

84

Гошо Колев Йорданов

85

Вълка Хубенова Сребрева

86

Иванка Динева Иванова

87

Калин Радев Калинов

88

Генчо Иванов Канев

89

Евгений Добчев Гочев

90

Господин Милков Тенев

91

Недялка Стойчева Петрова


Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от момента на обявяването му.

 

Председател: Димитър Вълчев Гавазов

Секретар: Михаил Стойков Георгиев

* Публикувано на 18.10.2019 в 17:42 часа

Календар

Решения

  • № 255 / 23.09.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради смърт и обявяване за избран на следващия от съответната листа.

  • № 254 / 20.04.2021

    относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

  • № 253 / 04.12.2019

    относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

всички решения