Общинска избирателна комисия Димитровград


РЕШЕНИЕ
№ 145
Димитровград, 10.10.2019

ОТНОСНО: Преписка 1127/2019 г. по описа на Районна прокуратура, Димитровград

По повод постъпило писмо в приложена преписка на Районна прокуратура Димитровград ведно с писмени материали на 10.10.2019 г. беше извършена проверка от дежурните членове на ОИК Мариела Делчева-Сестримска и Десислава Костова, която констатира следното: в присъствието на ВрИД кмет на кметство с. Брод Тянка Кирилова Иванова (лицето, подало сигнал до Районна прокуратура за поставяне на агитационни материали на частни имоти без съгласието на собствениците) бяха посетени имотите на Таня Томова от с. Брод, ул. „ Пано Ангелов” №48, Желка Делчева, с. Брод, ул. „Пано Ангелов” №77 и Георги Иванов, с. Брод, ул. „Пано Ангелов” № 54. Гoспожа Иванова посочи конкретните имоти и в нейно присъствие бе констатирано, че на описаните в сигнала гаражни врати - обект на прокурорската проверка, не бе установено наличие на агитационни материали по смисъла на чл. 183, ал.3 на ИК. Предвид гореизложеното Общинската избирателна комисия

Р  Е  Ш  И

НЕ УСТАНОВЯВА нарушение на правилата за провеждане на предизборна агитация по смисъла на чл. 183, ал.3 на ИК.

Решението да се връчи на Районна прокуратура-Димитровград.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Димитър Вълчев Гавазов

Секретар: Михаил Стойков Георгиев

* Публикувано на 10.10.2019 в 17:06 часа

Календар

Решения

  • № 255 / 23.09.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради смърт и обявяване за избран на следващия от съответната листа.

  • № 254 / 20.04.2021

    относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

  • № 253 / 04.12.2019

    относно: Обявяване за избран общински съветник в Общински съвет Димитровград

всички решения